Betöltés...
 

Hahner Péter, A nagy francia forradalom dokumentumai. Budapest, 1999

Hahner Péter, A nagy francia forradalom dokumentumai. Budapest, 1999, Osiris. 537 o.

Tartalom:

Előszó

I. fejezet: Az előforradalom és az abszolút monarchia bukása. 1787-1788
1. Calonne: A pénzügyek javítása tervezetének summázata. 1786. augusztus 20.
2. Az Előkelők Gyűlésének megnyitása. 1787. február 22.
3. A párizsi parlament első elnökének beszéde a királyhoz. 1787. augusztus 6.
4. Királyi ülés a párizsi parlamentben. 1787. november 19.
5. A párizsi parlament közzéteszi "a nemzet jogai"-t. 1788. május 3.
6. Királyi ülés a párizsi parlamentben. 1788. május 8.
7. A grenoble-i "cserepek napja". 1788. június 7.
8. Az államtanács rendelete - a kormány kapitulációja. 1788. augusztus 8.
9. Az államtanács rendelete a kifizetések felfüggesztéséről. 1788. augusztus 16.
10. Az államtanács rendelete a rendi gyűlésről. 1788. december 27.

II. fejezet: 1789 forradalmai - A régi rend felszámolása
11. Sieyès: Mi a harmadik rend? 1789. január
12. Részletek a panaszfüzetekből. 1789. tavasza
13. A rendi gyűlés megnyitása. 1789. május 4-5.
14. A rendi gyűlés gyűlés felveszi a Nemzetgyűlés nevet. 1789. június 17.
15. A labdaházi eskü. 1789. június 20.
16. A királyi ülés. 1789. június 23.
17. A párizsi elektorok határozata a felkelés idején. 1789. július 12-13.
18. A Bastille elfoglalása. 1789. július 14.
19. A király párizsi látogatása. 1789. július 17.
20. A városok forradalma. 1789. július
21. A falvak forradalma. 1789. július
22. A régi rend felszámolása. 1789. augusztus 4-5.
23. Az augusztusi határozatok. 1789. augusztus 4-11.
24. Az Emberi és polgári jogok nyilatkozata. 1789. augusztus 26.
25. A közellátás nehézségei. 1789. szeptember
26. A versailles-i "orgia" legendája. 1789. október 4-5.
27. A bankett és az októberi felkelés. 1789. október 1., 5-6.
28. Újságcikk Guillotin doktor indítványáról. 1789. december 18.

III. fejezet: Franciaország átalakítása. 1789-1791
29. Indítvány az egyház javainak kisajátítására. 1789. október 10.
30. Az egyházi javak kisajátításának határozata. 1789. november 2.
31. Az assignaták kibocsátása. 1789. december 19.
32. Vita a színészek, a zsidók és a hóhérok jogairól. 1789. december 23.
33. Határozat a szerzetesrendekről. 1790. február 13.
34. Dekrétum a külpolitikáról. 1790. május 22.
35. A nemesi rangok felszámolása. 1790. június 19.
36. Párizs közigazgatásának átszervezése. 1790. június 27.
37. Condorcet cikke a női egyenjogúságról. 1790. július 3.
38. A papság polgári alkotmánya. 1790. július 12.
39. Szövetségi ünnep a Mars-mezőn. 1790. július 14.
40. Az 1791-es alkotmány. 1791. szeptember 3.
41. Olympe de Gouges: A nők jogai. 1791. szeptember 14.

IV. fejezet: Az ellentétek kiéleződése. 1789-1791
42. Lally-Tollendal beszéde a törvényhozó testület felépítéséről. 1789. augusztus 31.
43. Mounier beszéde a hatalom megosztásának szükségességéről. 1789. szeptember 5.
44. Sieyès válasza a monarchistáknak. 1789. szeptember 7.
45. Jelentés a falvak nyugtalankodásáról. 1789. október 28.
46. Talleyrand véleménye az emigrációról
47. Jelentés a vidéki zavargásokról. 1790. január 30.
48. Mirabeau levele a királyhoz. 1790. július 3.
49. Talleyrand és Dupont de Nemours beszédei az assignatákról. 1790. szeptember 18. és 25.
50. A király Breteuil bárónak írt levele. 1790. november 26.
51. Határozat a papi esküről. 1790. november 27.
52. Marat: Hogyan menthetjük meg a hazát? 1790. december 18.
53. A "tőrlovagok" esete. 1791. február 28.
54. Madame Roland véleménye a Nemzetgyűlésről. 1791. március 15., május 12.
55. A hadsereg bomlása. 1791. április 9-10.
56. Brissot visszaemlékezése a királyi család utazási kísérletére. 1791. április 18.
57. Egy plébánosnak és vikáriusának levele a papi esküről. 1791. május 9.
58. Duport beszéde a forradalom "végéről". 1791. május 17.
59. A Le Chapelier-féle törvény előterjesztése. 1791. június 14.

V. fejezet: 1791 nyarának válsága és következményei
60. A király hátrahagyott nyilatkozata. 1791. június 20.
61. A királyi család Varennes-ben. 1791. június 22.
62. Párizs a király szökése után. 1791. június 23.
63. Barnave beszéde a király sérthetetlenségéről. 1791. július 15.
64. A Mars-mezei petíció. 1791. július 17.
65. A Mars-mezei mészárlás. 1791. július 17.
66. A pillnitzi nyilatkozat. 1791. augusztus 27.
67. Hébert cikke a királyról. 1791. szeptember 8.
68. Jelentés a vidéki zavargásokról. 1791. november 6.
69. Határozat az emigránsokról. 1791. november 9.
70. Határozat a refraktárius papságról. 1791. noivember 29.

VI. fejezet: A háború kirobbantása és a királyság megdöntése. 1791-1792
71. A Gironde háborús agitációja. 1791. október 20., november 29.
72. XVI. Lajos levele a porosz királyhoz. 1791. december 3.
73. Robespierre beszéde a háború ellen. 1792. január 2.
74. Ausztria provokálása. 1792. január 25.
75. A császár véleménye. 1791. január 31.
76. A Törvényhozó nemzetgyűlés vitája a vidéki zavargásokról. 1792. március 6.
77. Maria-Antoinette árulása. 1792. március 26.
78. A hadüzenet. 1792. április 20.
79. Határozat a refraktárius papságról. 1792. május 27.
80. Határozat a 20000 fős tábor felállításáról. 1792. június 8.
81. Roland levele a királyhoz. 1792. június 11.
82. Tüntetés a Tuileriákban. 1792. június 20.
83. Határozat az általános mozgósításról. 1792. július 5.
84. Braunschweig hercegének kiáltványa. 1792. július 25.
85. A királyság megdöntése. 1792. augusztus 10.
86. Danton szónoklata. 1792. szeptember 2.
87. A szeptemberi mészárlások. 1792. szeptember 2-7.
88. A valmyi csata. 1792. szeptember 20.
89. Roland belügyminiszter kihirdeti a Köztársaságot. 1791. szeptember 21.

VII. fejezet: A Gironde és a Hegypárt harca 1792-1793
90. Marat szónoklata a diktatúra védelmében. 1792. szeptember 25.
91. Beszédek a király ügyében. 1792. november 13.
92. A konvent határozatai a forradalmi háborúról. 1792. november 19., december 15.
93. A király kihallgatása. 1792. december 11.
94. A szavazások eredménye a király perén. 1793. január 15-20.
95. XVI. Lajos kivégzése. 1793. január 21.
96. Hadüzenet Nagy-Britanniának és Hollandiának. 1793. február 1.
97. A forradalmi törvényszék felállítása. 1793. március 10.
98. A konvent határozata a vendée-i felkelésről. 1793. március 19.
99. A felügyelő-bizottságok felállítása. 1793. március 21.
100. Határozat az emigránsokról. 1793. március 28.
101. A jakobinusok körlevele a Gironde ellen. 1793. április 5.
102. A közjóléti bizottság létrehozása. 1793. április 6.
103. Az első "maximumtörvény". 1793. május 4.
104. A Gironde támadása a kommün ellen. 1793. május 18.
105. A Gironde megbuktatása. 1793. június 2.

VIII. fejezet. A forradalmi kormányzat. 1793-1794.
106. Az 1793-as alkotmány. 1793. június 24.
107. A veszettek kiáltványa. 1793. június 25.
108. Charlotte Corday pere. 1793. július 17.
109. Határozat a népfelkelésről. 1793. augusztus 23.
110. Egy katona levelei a venmdée-i háborúból. 1793. július-október
111. A sans-culotte-ok követelései. 1793 szeptember 5.
112. A gyanúsak törvények. 1793. szeptember 17.
113. Az "általános maximum" törvénye. 1793. szeptember 29.
114. Az új időszámítás bevezetése. 1793. október-november
115. Határozat a forradalmi kormányzatról. 1793. október 10.
116. A nőmozgalom felszámolása. 1793. október 20.
117. A Gironde vezetőinek kivégzése. 1793. október 31.
118. Forster beszámolója a terror áldozatairól. 1793. november 27.
119. A keresztényellenes kampány. 1793. ősz
120. Lyon bevétele. 1793. november
121. Határozat a forradalmi kormányzatról. 1793. december 4.
122. Egy gyermekhős legendájának megszületése. 1793. december 8.-1794. július 10.
123. A mérsékeltek fellépése. 1793. december 24.
124. Robespierre beszéde a forradalmi kormányzat elveiről. 1793. december 25.
125. Egy vendée-i vezető pere. 1794. január 9.
126. A rabszolgaság felszámolása. 1794. február 4.
127. A ventôse-i dekrétumok. 1794. február 26., március 3.
128. A forradalmi hadseregek tevékenysége. 1794. március 16.
129. Az elnöki zárszó az ultraforradalmok perén. 1794. március 24.
130. Határozat a minisztériumok felszámolásáról. 1794. április 1.
131. A mérsékeltek perének lezárása. 1794. április 4-5.
132. Határozat a Legfelsőbb Lény tiszteletéről. 1794. május 7.
133. A prairiali törvény. 1794. június 10.
134. Jelentések a "pokoli hadoszlopok" tevékenységéről. 1794. július 25.
135. Chambéry hóhért keres. 1794. július
136. A konvent thermidor 9-ei ülése. 1794. július 27.
137. Robespierre és társai elfogatása. 1794. július 27-28.
138. Felhívás népirtásra. 1794. július 29.

IX. fejezet: A thermidori konvent. 1794-1795
139. Madame de Staël véleménye a thermidori konvent időszakáról
140. Az aranyifjúság megjelenése. 1794. ősz
141. Carrier vádirata. 1794. november 25.
142. A germinali felkelés. 1795. április 1.
143. A baseli béke. 1795. április 5.
144. A hágai szerződés. 1795. május 16.
145. A prairiali felkelés. 1795. május 20.
146. A fehérterror. 1795. május 25.
147. A prairiali mártírok. 1795. június 17.
148. Boissy d'Anglas kifejti az új alkotmány alapelveit. 1795. június 23.
149. A quiberoni győzelem. 1795. július 21,
150. A III. év alkotmánya. 1795. augusztus 22.
151. A kétharmados határozat végrehajtása. 1795. augusztus 30.
152. A vendémiaire-i felkelés. 1795. október 5.
153. A konvent utolsó ülése. 1795. október 26.

X. A Direktórium kora. 1795-1799
154. A direktorok kiáltványa a francia néphez. 1795. november 5.
155. Bonaparte kiáltványai. 1796. március 31., április 26.
156. Az Egyenlők kiáltványa. 1796. április 6.
157. Babeuf tervei. 1796. április 9.
158. Forradalomellenes propaganda. 1796. december 25.
159. A tolentinói szerződés. 1797. február 19.
160. A leobeni előzetes békeszerződés. 1797. április 18.
161. Cikk a teofilantrópiáról. 1797. április 28.
162. Benjamin Constant nézetei a terrorról. 1797. május
163. A fructidori államcsíny. 1797. szeptember 4.
164. Az államadósság felszámolása. 1797. szeptember 30.
165. A campoformiói béke. 1797. október 17.
166. Bonaparte győzelmi zászlaja. 1797. november
167. Talleyrand jelentése az egyiptomi helyzetről. 1798. január 27.
168. A Cisalpine Köztársasággal kötött szerződés. 1798. február 21.
169. A floréali államcsíny előkészítése. 1798. május 7.
170. Bonaparte kiáltványa az egyiptomiakhoz. 1798. július 2.
171. A "Jourdan-törvény". 1798. szeptember 5.
172. Hadüzenet Ausztriának. 1799. március 12.
173. Talleyrand jelentése a nemzetközi helyzetről. 1799. június 26.
174. A "túsztörvény". 1799. július 12.
175. A baloldal aktivizálódása. 1799. július
176. A vidék ellenforradalmának feléledése. 1799. július 29.
177. Bonaparte visszatérése. 1799. október
178. A brumaire-i államcsíny. 1799. november 9-10.
179. Az 1799-es alkotmány. 1799. december 13.
180. Az ideiglenes konzulok kiáltványa a francia néphez. 1799. december 15.

Kislexikon

Ajánló bibliográfia

A kötet dokumentumainak forrásai

Névmutató

A kötet a francia forradalom legfontosabb és legjellegzetesebb dokumentumainak bemutatásával azt a több mint kétszáz éve lezajlott forradalmat idézi fel, amelynek okairól, meghatározó tényezőiről és szereplőiről, valamint világtörténelmi következményeiről mindmáig viták folynak a történészek körében. A szövegek kiválogatásának elsődleges szempontja az volt, hogy a szerkesztő és a kiadó nem a hagyományos marxista értelemben vett "osztályharcnak", gazdasági ellentétek által meghatározott társadalmi küzdelemnek tekinti a francia forradalmat, hanem ennél jóval összetettebb, politikai-ideológiai jellegű folyamatnak. Ezért szenteltek minél több teret a szöveggyűjteményben a különböző csoportok ideológiai nézeteit részletesebben kifejtő, a politikai küzdelmek dinamikáját bemutató, s az oly gyorsan változó politikai légkört is érzékeltető dokumentumoknak. Mivel a forradalom radikálisabb szereplőinek az írását az elmúlt évtizedekben önálló kötetben is kiadták már hazánkban, a szerkesztő különös gondot fordított arra, hogy ezúttal a kevésbé közismert, mérsékelt, liberális vagy éppen konzervatív történelmi személyiségek nézetei is megfelelő teret kapjanak.
A kötetben megtalálható a forradalom valamennyi alkotmánya, a legfontosabb törvények szövegei, a nagy napok népfelkeléseiről készült beszámolók, a szemtanúk visszaemlékezései, a "főszereplők" leghíresebb levelei, a pénzügyi és diplomáciai fejtegetések, a leghíresebb perekről fennmaradt feljegyzések, a legfontosabb nemzetközi szerződések, a politikusok drámai összecsapásai, a terror "alaptörvényei", valamint a terrort és a diktatúrát az elsők közt bíráló, kortárs gondolkodók írásai. A dokumentumok nagy része most jelenik meg először magyar nyelven, s a már megjelent szövegek is új, egységes szempontok alapján készült fordításban olvashatók. A tájékozódást jegyzet, kislexikon és ajánló bibliográfia segítik.
A kötet történészek, felsőoktatási intézmények hallgatói és oktatói, középiskolai tanárok, illetve a művelt olvasóközönség érdeklődésére tart igényt.
A szerző a Janus Pannonius Tudományegyetem docense, több ismeretterjesztő művet és tanulmányt publikált a nagy francia forradalomról.