Betöltés...
 

Hahner Péter, Franciaország története. Budapest, 2002

Hahner Péter, Franciaország története. Budapest, 2002, Műszaki Kiadó. 310. o.

Tartalom:


Bevezetés

Franciaországról és a franciákról - Előszó

Franciaország bölcsője (843-ig)
 • Franciaország területe az őskorban
 • Gallia
 • A barbárok győzelme
 • Klodvig és a Merovingok (481-751)
 • A Karoling-dinasztia (751-987)
 • Kronológia

Fejedelemségekből királyság (843-1483)
 • A feudalizmus kialakulása
 • Egy dinasztia meghódítja királyságát
 • A Capetingek fénykora
 • A XIV. század megpróbáltatásai
 • Szűz Johanna
 • Az újjáéledés
 • Kronológia

A törékeny egység (1483-1648)
 • A gall kakas
 • A reneszánsz királyai
 • A vallásháborúk
 • A Szoknyavadász sikerei
 • XIII. Lajos döntése
 • Az első győzelmek
 • Kronológia

A Napkirály kora (1648-1715)
 • Franciaország a XVII. században
 • A Fronde (1648-1653)
 • A fénykor (1661-1685)
 • A nagy megpróbáltatások kora (1685-1715)
 • Kronológia

A régi rend aranykora (1715-1789)
 • Gazdagodás és felvilágosodás
 • XV. Lajos uralkodása (1715-1774)
 • XVI. Lajos néhány boldog éve (1774-1789)
 • Kronológia

A forradalom (1789-1799)
 • A forradalom jellege és okai
 • 1789
 • Az alkotmányos monarchia (1789-1792)
 • A forradalmi kormányzat (1793-1794)
 • A parlamentáris köztársaság (1794-1799)
 • A forradalom eredményei
 • Kronológia

Napóleon (1799-1815)
 • A konzulátus sikerei (1799-1804)
 • A császárság sikerei (1804-1807)
 • A fordulat és a bukás (1808-1815)
 • Kronológia

A forradalom és a császárság "második felvonása" (1815-1871)
 • A restauráció (1815-1830)
 • A júliusi monarchia (1830-1848)
 • A második köztársaság (1848-1852)
 • A második császárság (1852-1870)
 • A porosz-francia háború és a kommün (1870-1871)
 • Kronológia

A harmadik köztársaság (1870-1940)
 • Királyság vagy köztársaság? (1870-1879)
 • A konzervatív köztársaság (1879-1899)
 • A radikális köztársaság (1899-1914)
 • A köztársaság az első világháborúban (1914-1919)
 • A meggyengült köztársaság (1919-1930)
 • A fenyegetett köztársaság (1931-1940)
 • Kronológia

De Gaulle és utódai (1940-2002)
 • A megszállt és felszabadított Franciaország (1940-1944)
 • A negyedik köztársaság (1945-1958)
 • Az ötödik köztársaság első évtizedei (1958-1981)
 • Mitterrand kora (1981-1995)
 • Chirac kormányai és a 2002-es riadalom
 • Franciaország újjászületése - Befejezés
 • Kronológia

Függelék
 • Uralkodók és államfők
 • A francia királyok családfája
 • Bibliográfia
 • A kötetben szereplő képek forrásai
 • A kötetben szereplő térképek forrásai
 • Idegen nevek kiejtése
 • Névmutató

"Franciaország történetének megírása az egyik legnehezebb - ám egyben leghálásabb - történetírói feladat. Kevés európai nemzetnek van annyi élő - és egyben ellentmondásos - mítosza, mint a franciáknak: a középkorban "az Egyház legidősebb leánya", az újkorban a felvilágosodás és a forradalom antiklerikalizmusa éppúgy a nemzeti öndefiníció szerves része, mint a XIX. századtól a jakobino-szocialista szellemiségű bal- illetve az ultramontán katolikus és ultranacionalista jobboldali radikalizmus hagyománya. (Nekünk magyaroknak Trianon traumája külön is megnehezíti a "francia kapcsolat" tisztán tudományos vizsgálatát.) Hahner Péter könyve bravúrosan veszi az imént felsorolt akadályokat, s az adott terjedelmi korlátok között kiválóan oldja meg Franciaország történetének feldolgozását - csak annyi elfogultsággal, amennyi élményszerűvé teszi a történelmi anyag bemutatását a történészi tárgyilagosság csorbulása nélkül."