Betöltés...
 

Egyéb írások

Table of contents:
PORDÁNY Sarolta: Irányok a felnőttképzésben. = Magyar Nemzet, 2013. április 2, 6. o.

PORDÁNY Sarolta: Van haszontalan tudás. = Élet és Irodalom, 11. szám, (2013. március 14.) 2. o.

PORDÁNY Sarolta: Irányok a felnőttképzésben. = Magyar Nemzet, 2013. április 2, 6. o.

PORDÁNY Sarolta (2013): Tanulásból felmentve. = Magyar Nemzet, 2013. február 11. 6. o.

PORDÁNY Sarolta (2012): Közösségben gondolkodni. = Magyar Nemzet, 2012. november 27. 6. o

PORDÁNY Sarolta (2011): Vitaindító az Állami Számvevőszék 1035 sz. jelentése a felnőttképzés feltételrendszerének, eredményességének, a gazdaság munkaerőigénye kielégítésében betöltött szerepének ellenőrzéséről (2010.december) című dokumentumról. (Elhangzott: 2011. január. A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület rendezvényén).
Felnőttképzési Szemle. 1-2. sz. 75-76. (ISSN 1789-3569)
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2011): Andragógia felsőfokon. Összefoglaló és javaslatok a hazai andragógus - képzésekről. Elhangzott: 2011. november 7-én, Budapesten, A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület rendezvényén. Felnőttképzési Szemle. 1-2. sz. 75-76. (ISSN 1789-3569)
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2010): A felnőttképzés fejlesztésének aktuális kérdései – nyolc magyar andragógus megközelítése. Összefoglaló „ A felnőttképzés fejlesztésének aktuális kérdései” című konferencián elhangzottakról. (2010. november. 16.) A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület. (www,feflearning.hu)

PORDÁNY Sarolta (2009): Előszó. Felnőttképzési Szemle online folyóirat. 1-3. sz.
ISSN 1789-3569
http://epa.oszk.hu/01200/01251/00003/pdf/

KOVES Gabriella és PORDANY Sarolta (2008): The “Inclusive” mathematics – Using mathematics methodology for developing the life quality of children suffering from injuries to the central nervous system. Adult Education – Field for Inclusion and Multicultural Understanding,Techniká univerzita v Liberci, Liberec, - European Conference on Adult Education - Space for Social Inclusion and Multicultural Understanding - Cseh Köztársaság, Liberec, (2008. március 28-29.)

PORDÁNY Sarolta (2008): Smink nélkül a művelődési otthonokról. Élet és Irodalom, LII. évfolyam 1. sz. 14.
Teljes szöveg: http://www.es.hu

PORDÁNY Sarolta (2008): Nyolc tyúk, egy kakas és egy gázpalack. Élet és Irodalom, LII. évfolyam 22. sz.
Teljes szöveg: http://www.es.hu

PORDÁNY Sarolta (2008): Szegény kis civilek. Élet és Irodalom, LII. évfolyam 32. sz.
Teljes szöveg: http://www.es.hu

PORDANY, Sarolta (2008): Didactical and Methodological Recommendations – Reformed Church Adult Education. In: Pusztai,Gabriella (ed.): Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe. CHERD, Debrecen, 375-383.
ISBN 978-963-473-1030

PORDÁNY Sarolta (2007): Chia Mun Onn munkásságáról. Visszaemlékezés a magyar civil szervezetekhez kapcsolódó, a felnőttképzés fejlesztése érdekében tett tevékenységére. (Elhangozott A Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület 2007. évi nemzetközi felnőttképzési konferenciáján. Felnőttképzési Szemle 1. sz. (ISSN 1789-3569)
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2007): The life-work of Chia Mun Onn. Reflecting on his activities conducted in aid of development of adult education and Hungarian civil organisations. (In memoriam speech presented at the 2007 international conference of The Association for Development of Adult Education. Felnőttképzési Szemle 1. sz.(ISSN 1789-3569)
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2007):Interjú Pál Miklósnéval. SZÍN, A Magyar Művelődési Intézet lapja. 12/5. sz. 85-89. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2007): Határesetek - lengyel konferencia. A felnőttképzéssel foglalkozó civil szervezetek szerepe a fogyatékkal élő emberek integrációját támogató tanácsadásban és tájékoztatásban. SZÍN – Közösségi Művelődés (A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus folyóirata). 12/2–3. sz. 149–151. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2007): A képzők szerepe a felnőttek tanulásában: konferencia négy aktuális témáról. Felnőttképzés, 5. Évf. 6. sz. 60.

PORDÁNY Sarolta (2003): A népfőiskolai mozgalom központi támogatása. MNT - Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, X. évf. 3. sz. 3-4.
ISNN 1218-1455

PORDÁNY Sarolta (2003): Közművelődési statisztika az Interneten. SZÍN – Közösségi Művelődés. A Magyar Művelődési Intézet folyóirata, 8/6. sz. 11-12. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2003): Az ifjúsági munka felértékelődése a felnőttoktatásban – oktatási tanácsadás fiataloknak. In: Hinzen, H. és Horváthné B. Mária és Koltai Dénes és Németh Balázs (szerk.): Magyar–német együttműködés az európai partnerségben. IIZ/DVV–PTE és TTK FEEFI, Pécs. 193-196.
ISBN 963-204-667-6 ISSN 1416-3608

PORDÁNY Sarolta (2002): Közművelődési beruházások a területfejlesztési támogatások segítségével. In: Bóka Mária (szerk.): Közművelődés a településfejlesztésben. Megyei Művelődési Központ, Székesfehérvár. 84-90.
ISBN 963-202-470-2

PORDÁNY Sarolta (2001): A budapesti Memorandum-konferencia ajánlásai. I. Javaslatok, vélemények az EU Élethosszig tartó tanulás programjához. Új alapkészségeket mindenkinek. Pordány Sarolta – Kleisz Teréz – összefoglaló az 1. sz. munkacsoportról. Művelődés - Népfőiskola – Társadalom, (a Magyar Népfőiskolai Társaság folyóirata), 2. sz.

PORDÁNY Sarolta (2001): A felnőttoktatás a közművelődésben. In: Török József (szerk.): Funkciók és szerepek az ezredfordulón. (III. Közművelődési Nyári Egyetem, Szeged, (2001. június 26-28.) 68–72.
ISBN 963-8248-9

PORDÁNY Sarolta (2001): A közművelődés és a felnőttképzés kapcsolódási területei. ''Művelődés -
Népfőiskola – Társadalom'', A Magyar Népfőiskolai Társaság folyóirata, 2001. 1. sz.

PORDÁNY Sarolta (2001): Népfőiskolák a megújuló közművelődési intézményrendszerben. In: Zágon Norbert (szerk.): Számvetés keresztyén nézőpontból. (A balatonszárszói népfőiskolai konferencián elhangzott előadások – 2001. július 23-29.) Magyar Népfőiskolai Collegium, Budapest. 114–121.
ISBN 963-8360-50

PORDÁNY Sarolta (2000): Német népfőiskolák kormányzati szemszögből. In: Művelődés – Népfőiskola – Társadalom, (Magyar Népfőiskolai Társaság), 4. sz.

PORDÁNY Sarolta (2000): Közművelődés-fejlesztési irányok. In: Közművelődési Tájékoztató (B-A-Z Megyei Közművelődési Intézet), 3. sz.

PORDÁNY Sarolta (2000): Közművelődési intézmények ünnepeltek Szolnokon, Budapesten és Berlinben. SZÍN - a Magyar Művelődési Intézet lapja, 5/1. sz. 19–21. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2000): Közművelődés-fejlesztési irányok – új statisztika. Közművelődési Tájékoztató. (B-A-Z Megyei Közművelődési Intézet). 6. sz.

PORDÁNY Sarolta (2000): Civil szervezetek szerepvállalása a rendszerváltozás utáni magyar felnőttképzésben
In: Fiila W, Gruber E, Hinzen H, Jug J (szerk.: A felnőttoktatás története Közép-Európában: a II. világháborútól az ezredfordulóig. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézet (NFE 7), Budapest, 197-203.


PORDÁNY Sarolta (1999): Hozzászólás. In.:Feketéné Szakos Éva (szerk.): Felnőttképzési szakemberek nézetei a felnőttképzésről - Egy Delfi kutatás I. fordulójának kérdőívére adott válaszok gyűjteménye. ELTE, Budapest. (Belső kiadvány)

PORDÁNY Sarolta (1999): Pedagógiai sajtó, média és a felnőttoktatás - Beszámoló egy régóta hiányzó szakmai találkozóról. SZÍN - a Magyar Művelődési Intézet lapja, 4/2. sz. 27-29. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (1999): Ifjúsági projektek menedzselése. Nyitott Tér. Nyitott Képzések Egyesület lapja, 1. sz. 1-4.
HU-ISSN 1215-1491

PORDÁNY Sarolta (1999): Nyitott képzés — Felnőttképzés. Nyitott Tér. Nyitott Képzések Egyesület lapja, 2. sz. 1-4.
HU-ISSN 1215-1491

PORDÁNY Sarolta (1999): Új tendenciák a hazai közművelődési szakemberek szakképzésében.Nyitott Tér, Nyitott Képzések Egyesület lapja, 3. sz. 4-6.
HU-ISSN 1215-1491

PORDÁNY Sarolta (1998): Tanuló társadalmak oktatói. Bentlakásos nemzetközi felnőttképzési program Balatonalmádiban. SZÍN, Magyar Művelődési Intézet lapja, 3/6. sz. 39-40. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg: http://epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (1997): Civil és kormányzati együttműködés a pályakezdő munkanélküli fiatalokért, szekció összefoglaló. In: Bánfalvy Csaba és Pordány Sarolta (szerk.): Munkanélküli fiatalok és pályakezdők képzése. IIZ/DVV Budapesti Projektirodája, Budapest.

PORDÁNY Sarolta (1997): Konkurencia és kooperáció. In: Csoma Gyula és Herbai Ágnes és Juhász Nagy Ágnes és Sári Mihály (szerk.): A magyar felnőttoktatás mai helyzete című országos konferencia jegyzőkönyve. Német Népfőiskolai Szövetség Budapesti Projektiroda, (FTE 13. kötet.)Budapest.
ISBN 963-04-9070-6

PORDÁNY Sarolta (1997):Az oktatási hátrányok kezelése. In. Éder Géza (szerk.): Munka és tanulás. Utak a tartós munkanélküliség kezeléséhez. Szombathely, III. Osztrák-magyar konferencia. 103-104.old.

PORDÁNY Sarolta (1996): Second Chance to Learn. IFS Correspondance, Derby, No. 5. sz. 5-6.

PORDÁNY Sarolta (1993):Ifjúsági vezetők képzése: Magyarország, Írország, Egyesült Királyság/ Youth Worker Training, Hungary, Ireland. Belfast, (UK), TEMPUS Program, 33. (záró tanulmány).

PORDÁNY Sarolta (1992): Miért van szükség közművelődési törvényre? In: Kovács Sándor és Kovalcsik József és Kováts Flórián (szerk.): Dokumentumok, vitairatok és vélemények. Egy művelődési törvény előkészítéséhez. Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési Főosztálya, Budapest. 100-101.

PORDÁNY Sarolta (1990): Hogyan tovább Nyitott Képzések Egyesület? Felnőttképzés, I. évf. 3. sz. 101–105.
ISSN 0237-0522