Betöltés...
 

Tanulmányok

PORDÁNY Sarolta (2010): A tanuló régió innovációs modell közvetítése a hazai andragógiai publikációkban. In: Albert Gábor (szerk.): Az óvodapedagógiától az andragógiáig, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara, Kaposvár. 166-173.
ISBN 978-963-9541-09-2


PORDÁNY Sarolta (2009): A felnőttkori tanulás és a felnőttoktatás globális környezete – reflexiók a CONFINTEA VI. páneurópai konferenciájához. In: Barakonyi Károly és Forray R. Katalin (szerk.): „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori iskola Évkönyve. Pécsi Tudományegyetem, Pécs. 171-183.
ISSN 2060-3428
Másodközlés: Szín. 2009. (14. évf.) 6. sz. 34-40. old. Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2008): Az önirányító tanulás kiemelkedő kutatói a XX. század második felében. Képzés és Gyakorlat, 2008. 1. sz. 29-43. old.
HU-ISSN 1589-519-x

Másodközlés:
Szín, 2008. (12. évf.) 6. sz. 23-31. old. Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
Felnőttképzési Szemle, 2. sz. ISSN 1789-3569
http://www.epa.oszk.hu


PORDÁNY Sarolta (2008): A migráció és a felnőttkori tanulás összefüggései.
Szín,2008. (12. évf.) 6. sz. 23-31. old. Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
Másodközlés: Felnőttképzési Szemle, 2. sz. ISSN 1789-3569 http://www.epa.oszk.hu

PORDANY, S., (2008): Course Training Based on Self-Learning in the Hungarian Educational Centres. In: Sáry, M. (Ed.), Regionalisierung – Internationalisierung. X. Symposium „Geschichte der Erwachsenenbildung in Zentraleuropa”, Pécs, 02-05. Oktober 2008., Universitat Pécs. 246-252.
ISBN 978-963-642-265-3

PORDÁNY Sarolta (2007): How the NGO specialized on Adult Education Can Help the Integration of the Disabled People by Guidance and Information. Szín, 2007. (13. évf.) 6. sz. (angol) 74-77.old.
ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum. http://www.epa.oszk.hu


PORDÁNY Sarolta (2006): Az informális tanulás értelmezése és mérése. In: Feketéné Szakos Éva (Szerk.): Fókuszban a felnőttek tanulása. Szent István Egyetem Gazdasági-és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézet, Gödöllő. 25-33.
ISBN 963-9483-621, ISSN 1785-6051

PORDÁNY Sarolta (2006): A 2006-os XII. Német Felnőttképzési Konferencia tanulságai. Reflexiók a XII. Deutscher Volkshochschulta – Berlin 2006 rendezvény értékeléséhez. Szín, 2006. (11. évf.) 4.sz. 43-48. old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2006): A közművelődés helyi mecénásai. Szín, 2006. (11. évf.) 6. sz. 1-7. old.
ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2005): Fiatalok az utcán – amerikai-magyar közművelődési program-kísérlet a 90-es években. In: Slézia Gabriella (szerk.): Szakmatükör 4. A Budapesti Közművelődési Intézményekből a 80-as évektől elindult szakmai innovációk és újszerű kezdeményezések. Budapesti Művelődési Központ, Budapest. 36-54.

PORDÁNY Sarolta (2003): Kulturális központok szabályozása Flandriában. Szín, 2003. (8. évf.) 1. sz. 12–16. old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2003): Vissza vagy előre. Innovatív közművelődési kezdeményezések. Szín, 2003. (8. évf.) 5.sz. 26-30. old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2002): Második esély – iskolai végzettségekkel nem rendelkezők tanulása. In: Horváthné Bodnár Mária (szerk.): Partnerség az élethosszig tartó tanulásért. Az európai modernizációs folyamatok a magyar felnőttoktatásban. Német Népfőiskolai Szövetség Nemzetközi Együttműködési Intézete, Budapest, 97–105. ISBN 963-00-9943-8

PORDÁNY Sarolta (2002): Az élethosszig tartó tanulás feltételei. Felnőttoktatási konferencia Szingapúrban. Szín, 2002. (7. évf.) 1–2. sz. 12–15. old.
ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2002): Közművelődési statisztika az Interneten – A közművelődési statisztika megújításának hároméves folyamata (2000–2002.). Szín, 2002. (7. évf.) 5. sz. 30–34. old.
ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2001): Ma még kevés a turizmusra is alkalmas közművelődési intézmény. In: Jámbor Ildikó (szerk.): A jövő évezred közösségi háza. Megyei Művelődési Központ, Eger. 28-32.
ISBN 963-8275-6

PORDÁNY Sarolta (2001): Bevezető gondolatok a Forró pontok program elé. In: Slézia Gabriella (szerk.): Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok utcai csoportjait elérni kívánó közművelődésről. 1998-2000. Budapesti Művelődési Központ, Budapest. 17-19. old.
ISBN 963-85425-6

PORDÁNY Sarolta (2001): Felnőttoktatás az amerikai közművelődési intézményekben – egy megye példáján. Amerikai útijegyzetek I. Szín, 2001. 6. évf. 3. sz. 14–18. old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2001): Az amerikai közművelődés irányításáról. Amerikai útijegyzetek II. Szín, 2001. (6. évf.) 4. sz. 36-39. old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2001): A Kennedy Kulturális Központ – egy nemzeti kulturális emlékhely működése. – Amerikai útijegyzetek III. Szín, 2001. (6. évf.) 5. sz. 46-47. old.
ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (2000): Fejlesztési irányok és szükségletek az iskolarendszeren kívüli felnőttképzésben. In: Felnőttképzés a közművelődésben. Magyar Művelődési Intézet, Budapest. 35-51. old. (ISBN 363 651 429 1)

PORDÁNY Sarolta (1999): Nyitott tanulás. In: Pest Megyei Pedagógiai Műhely, 1999. (2. évf.) 1. sz. 14–18.old. ISSN 1418-9735

PORDÁNY Sarolta (1999): A közösségi házak szerepe a bizonytalanság- és a gyors változás korában. Szín, 1999. (4.évf.) 2. sz. 2–4. old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (1999): Irányzatok az európai felnőttképzésében.EDUCATIO, (8.évf.) 1. sz. 57–61. old.
Teljes szöveg:http://www.hier.iif.hu/hu/educatio_reszletes.php?id=29


PORDÁNY Sarolta (1999): Új gondolatok, új értékek az Első Felnőttképzés-kutatási Fórumon.Szín, 1999. (4. évf.) 4.__ sz. 10–12.old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (1998): Civil „utazások” a kilencvenes évek hazai felnőttoktatásában. A Nyitott Képzések Egyesület tevékenységének története 1989 - 1996. In: Maróti Andor és Rubovszky Kálmán és Sári Mihály (szerk.): A magyar felnőttoktatás története. IIZ/DVV Budapesti Projektiroda, Budapest. 141–155.old. ISBN 963-03-4945-0, ISSN 1416-3608

PORDÁNY Sarolta (1998): Második esély a tanulásra. Általános iskolát végzett, munkanélküli fiatalok képzése. In: Kenyeres Sándorné (szerk.): Vállalkozás - Kultúra - Munkanélküliség. Vállalkozó Társadalom Kultúrájáért Alapítvány, Szolnok. 46–56. old.

PORDÁNY Sarolta (1998): Fiatalok az utcán. Nyitott Tér, 1. sz. HU-ISSN 1215-1491

PORDÁNY Sarolta (1997): A szocio-kulturális animáció oktatása és gyakorlati alkalmazása Magyarországon. Szín, (1. évf.) 1-2. sz. 17–20. old. ISSN 1416-6925
Teljes szöveg:Elektronikus Periodika Archívum
http://www.epa.oszk.hu

PORDÁNY Sarolta (1996): Szociokulturális animáció – Mozgalom a kulturális demokráciáért. In: Maksay Klára és Tolnai Mária (szerk.): Kapcsolódások. CSVM Tanítóképző Főiskola Társadalomtudományi és Közművelődési Tanszék, Kaposvár. 136–144. old.
ISBN 963-7172-432

PORDÁNY Sarolta (1992): A kínai felsőoktatás egyik speciális képzési és vizsgáztatási formájáról. Nyitott Tér, 1992. (2. évf.) 3-4. sz. HU-ISSN 1215-1491

PORDÁNY Sarolta (1990): A felnőttek oktatási tanácsadó rendszerei Nagy-Britanniában. In: Nagy Júlia (szerk.): Felnőttképzés, átképzés, vállalkozások. Művelődési és Közoktatási Minisztérium és Országos Közművelődési Központ és Jász-Nagykun Szolnok Megyei Művelődési Központ, Budapest, 117-120. ISBN 963-651-374-0

PORDÁNY Sarolta (1990): Gondolatok a felnőttnevelés és a munkaerőpiac kapcsolatáról. In: Nagy Júlia (szerk.): Felnőttképzés, átképzés, vállalkozások. Művelődési és Közoktatási Minisztérium és Országos Közművelődési Központ és Jász-Nagykun Szolnok Megyei Művelődési Központ, Budapest. 72–76. ISBN 963-651-374-0