Betöltés...
 

Rólunk


Dr. Hahner Péter szakmai önéletrajz

Image
Hahner Péter
Dr. Habil., Ph.D., Tanszékvezető egyetemi docens
Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi kar, Újkortörténeti tanszék
Munkahelyi telefon: +36 72 315 942, illetve +36 72 503 600 / 3506
Munkahelyi fax: +36 72 501 565
Személyes e-mail fiók: hahnerpeter ekkor t-online.hu

Születési idő: 1954. június 27.

Iskolai végzettség és munkahelyi gyakorlat:

 • 1973 - 1977 Szombathelyi Tanárképző Főiskola, könyvtár-magyar szak
 • 1977 - 1979 Nemzetközi előkészítő Intézet könyvtárosa
 • 1979 - 1981 ELTE magyar-kiegészítő szakának elvégzése levelező tagozaton
 • 1979 - 1981 Fővárosi Moziüzemi Vállalat közművelődési üzemvezetője
 • 1981 - 1985 az Akadémiai Kiadó Lexikonszerkesztőségének szerkesztője
 • 1982 - 1985 ELTE történelem szakának elvégzése levelező tagozaton
 • 1984 angol nyelvű középfokú nyelvvizsga
 • 1985-től a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem (majd Pécsi Tudományegyetem) Történelem (majd Újkortörténeti) Tanszékének tanársegédje, adjunktusa és docense
 • 1987 egyetemi doktori disszertáció “A francia forradalom historiográfiája” címmel
 • 1994 középfokú (C típusú) nyelvvizsga francia nyelvből
 • 1996 Ph.D. disszertáció megvédése (Thomas Jefferson és a francia forradalom címmel)
 • 2000 A Pécsi Egyetem habilitált doktora cím elnyerése
 • 2001 A PTE BTK Újkortörténeti Tanszékének vezetője

Oktatási terület:

 • A nagy francia forradalom
 • Film és történelem: a francia forradalom filmen
 • Napóleon kora
 • Franciaország története az újkorban
 • Európa a 17-18. században
 • A 16., 17., 18. és 19. század nagy uralkodói
 • Az Amerikai Egyesült Államok elnökei
 • Az amerikai polgárháború
 • Az amerikai Nyugat története
 • Az észak-amerikai indiánok története

Kutatási terület:

 • A nagy francia forradalom problémái és történetírása.Pordány Sarolta oktatáskutató szakmai önéletrajz

Image

Iskolai végzettségek:


 • 1968–1972. Székesfehérvár, Vasvári Pál Gimnázium, érettségi (Német nyelvből eredményes érettségi vizsga)
 • 1972–1976. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, magyar nyelv- és irodalom – népművelés szak, nappali tagozat; Diplomamunka: művelődésszociológia
 • 1978–1981. Budapest, Az ELTE BTK 3 éves népművelés szak, egyetemi diploma; Diplomamunka: művelődésszociológia
 • 1994. Állami Nyelvvizsga: angol, középfok „C”
 • 2001. Közigazgatási alapvizsga
 • 2002. Európai Számítógép-használói Jogosítvány (ECDL Start + haladó)
 • 2007 "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs
 • 2010 PhD nyelvvizsga, német nyelvből (PTE BTK Idegennyelvi Lektorátus, nevelésszociológia szakterület

Szakmai munka:

 • 1976–1984. Budapesti kerületi művelődési házakban közművelődési szakemberként dolgoztam.
 • 1984–1988. A Budapesti Művelődési Központ Gyermek- és Ifjúsági Osztályának a vezetője voltam, a fővárosi ifjúsági klubvezetők képzésével valamint a klubok szakfelügyeletével foglalkoztam
 • 1988–1989. Egy éves Eötvös József-ösztöndíjat kaptam ifjúsági képzések módszertani kérdéseinek kutatására.
 • 1989–2000. Alapító tagja és ügyvezető elnöke voltam a Nyitott Képzések Egyesület elnevezésű országos civil szervezetnek, amely a felnőttképzés módszertani- és elméleti kérdésivel foglalkozott. Több mint harminc jelentős nemzetközi felnőttképzési rendezvényen, valamint nyolc nemzetközi projektben vettem részt. A civil szektorban eltöltött tíz éves tevékenységemet A felnőttkori tanulás, közművelődés című könyvemben foglaltam össze.
 • 1991–2004. A fiatal munkanélküliek oktatását, valamint foglalkoztatását segítő Magyar Nyitott Tér Alapítvány alapító tagja és kuratóriumi elnöke voltam.
 • 1992–1995. Kidolgoztam és szakmai vezetője voltam a HOPP elnevezéssel elindított, fiatal munkanélküliek iskolarendszeren kívüli szakképzési programjának az ország négy régiójában.
 • 1992–2000. Elindítottam a Nyitott Képzések Egyesület és a Magyar Nyitott Tér Alapítvány közös lapját Nyitott Tér címmel, amelynek kiadója és főszerkesztője voltam.
 • 2000–2004. a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közművelődési Főosztályán vezető-főtanácsosi beosztásban dolgoztam, ahol az ágazati statisztika, a nem-formális felnőttképzés, valamint a vidékfejlesztés közművelődési vonatkozású projektjeinek figyelemmel kísérése tartozott, egyéb központi közigazgatási feladatok mellett, a munkakörömbe.
 • 2004. júliusától a Pordány és Társa Tudományos, Szolgáltató és Oktató Közkereseti Társaság üzletvezetője vagyok.
 • 2004. júliusában kezdeményeztem a Felnőttképzés Fejlesztéséért Közhasznú Egyesület megalapítást, amelynek 2012. februárjáig ügyvezető elnöke voltam. 2007-ben megalapítottam a Felnőttképzési Szemle online folyóiratot, amelynek 2012-ig főszerkesztője voltam.
2014-2018. A Budapesti Művelődési Központ igazgatói pozícióját töltöttem be.
Jelenleg a Pordány és Társa Kkt. kutatási igazgatója és üzletvezetője vagyok.

Részvétel a tudományos közéletben:

 • 1996 - 2006. Pedagógiai Társaság Felnőttnevelési Szakosztály tag;
 • 2000. MTA Pedagógiai Bizottság Felnőttnevelési Albizottsága megfigyelő jogú tag;
 • 2004 - 2012. A Felnőttképzés Fejlesztéséért Egyesület ügyvezető elnök;
 • 2007 - 2012. A Felnőttképzési Szemle online folyóirat alapító főszerkesztő (Elérhető: Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis).

Felsőoktatási gyakorlat:

 • 1991-1999. Az ELTE Tanárképző Karán, valamint a PTE FEEFI művelődésszervező képzésein közművelődés-módszertant oktattam.

Kitüntetések

1991-ben A Magyar Köztársaság Kormánya Ifjúsági Díja kitüntetést kaptam.Partnerek

Animus Kiadó
Rubicon Ház
Interpress (IPM) Magazin
Panem Kiadó


Pordány és Társa

Tudományos, Szolgáltató és Oktató Közkereseti Társaság
Alapítva: 1995-ben.

Tevékenységünk

A Pordány és Társa Kkt. magas szintű szaktudományos tevékenységével immár húsz éve jelen van a magyar tudásiparban. Társadalomtudományi ismeretekre épülő szellemi termékeivel folyamatosan támogatja az írott- és elektronikus médiákban, a könyvkiadásban, valamint a felnőttoktatásban innovatív módon dolgozó, tudásalapú tevékenységet folytató vállalkozások, intézmények munkáját.

A történelemtudomány, a felnőttképzés és egyéb komplex témakörökben egyedi, széles ismereteket igénylő írásos dokumentumok készítését, lektorálását, de személyes megjelenést igénylő előadások tartását is végzi a tudományos szolgáltatással és oktatással foglalkozó vállalkozás.

Forduljon hozzánk bizalommal, ha
 • Kiadói tevékenységéhez tanácsadásra, külföldi könyvek szakvéleményezésére van szüksége;
 • Üzleti stratégiája kialakításához, vezetői döntéseihez, hazai és külföldi pályázataihoz szakértői dokumentációt kér;
 • Idegen nyelvről fordított szövegek magyar nyelvi lektorálására, az eredetivel való összevetésre, a szakmai- és nyelvi hibák kijavítására van igénye;
 • Magas színvonalon megtartott előadásokhoz, előadássorozatokhoz keres előadókat, vitavezetőket;
 • Médiában végzett tevékenységéhez szakcikkek, háttéranyagok elkészítésére, illetve azok lektorálására van szüksége;
 • Humán kutató, fejlesztő munkához magas szintű elméleti munka végzésére alkalmas partnereket keres.

Szakterületeink:

 • újkori világtörténelem;
 • filmtörténet;
 • felnőttképzés;
 • felnőttkori tanulás;
 • közművelődés;
 • civil szektor;
 • egyéb, komplex témák

Kapcsolattartás:

Folyamatos elektronikus kapcsolattartással, távmunka formájában tudunk együttműködni megbízóinkkal, így a nap bármely időszakában elérhetők vagyunk.

Magunkról:

 • Magas színvonalon, igényesen, a szerződési feltételeket pontosan betartva dolgozunk.
 • Korrekt, megbízható partnerek vagyunk!
 • Elérhetőségünk: e-mail cím a honlapon!

Cégünk terjeszti Pordány Sarolta Felnőttkori tanulás, közművelődés című könyvét. Megrendelhető a postai vagy e-mail címre küldött levélben.

TÖRTÉNELEMTUDOMÁNY / VILÁGTÖRTÉNELEM / ÚJKOR

Hahner Péter történész

Szakterülete a francia forradalom története, valamint az amerikai történelem, amelyekről több könyve jelent meg az elmúlt években. Az újkori történelemről számos szakfordítást, ismeretterjesztő írást és tanulmányt tett közzé. Történelmi tárgyú könyvrecenziók szerzője.


NEVELÉSTUDOMÁNY / ANDRAGÓGIA / FELNŐTTKORI TANULÁS / KÖZMŰVELŐDÉS

Pordány Sarolta oktatáskutató

A felnőttképzés és a közművelődés összefüggéseiről valamint a civil szektor újjászerveződéséről jelentek meg könyvei, szakcikkei.
A 90-es években szerzett hazai és nemzetközi tapasztalatait A közművelődés és felnőttkori tanulás című könyvében összegezte.
A Pordány és Társa Tudományos Szolgáltató és Oktató Kkt. üzletvezetője.